سرای فرش و تابلوفرش دستباف

اِلمَــــک

ريشه يابی کلمات مورد استفاده درعرصه های مختلف فرش دستباف پرزدار، ومعانی ومعادل آن ها ، همواره قرين با پيشينه تاريخی آن ويکی ازموضوعات چالشی بوده است که اندک گوينده و نويسنده ای ، اعم از ايرانی و غير ايرانی ، سواد و توان کشف حقيقت دراين مبحث را داشته اند .
ادامه مطلب ...

Assessment Carpet

All the actions that resulted in the evaluations Carpet pricing Carpet say The operation is to examine factors such as the texture, color, pattern, material type, row number type Carpet dyeing cream, blemishes, size, tastes of customers, the market price for old carpets addition, other factors such as health Carpet of maintenance, the manufacturer…
ادامه مطلب ...

ارزیابی فرش

به کلیه عملیاتی که منجر به قیمت‌گذاری فرش شود ارزیابی فرش گویند که این عملیات عبارت است از بررسی عواملی چون محل بافت، رنگبندی، طرح، نوع مواد مصرفی، رجشمار، نوع…
ادامه مطلب ...