بررسی گبه های جدید و قدیمی

در خصوص گبه های قدیم باید گفت که در ابتدا این گبه ها فقط در رنگ های سفید و سیاه و خاکستری بافته می شدند . این هم به این دلیل بوده است که بافندگان از پشم طبیعی گوسفندان در تولید گبه ها استفاده می کردند بی آنکه رنگی در کار باشد . رنگ سیاه در گبه نماد سپری کردن روز بد برای بافنده و رنگ سفید نماد روز خوب برای بافنده گبه بوده است . (بیشتر…)
Read More...