سرای فرش و تابلوفرش دستباف

سه رکن طراحی قالی، طــــــــــــراحی ، طـــــــــــــــراح ،…

به جهت ارتباط مستقیم فرش با موضوع طراحی آن، همواره مبحث طراحی فرش از موضوعاتی بوده است که در ارتباط با آن قیل و قال فراوانی بوده و گفته ها و نوشته های زیادی را…
ادامه مطلب ...