سرای فرش و تابلوفرش دستباف

عالم معنی نیم نگاهی از پنجره هرمونتیک معاصر به فرشهای تصویری ایران

هر صاحب انديشه ای که در وادی فرش ايران گام نهد ، به موضوعاتی بر می خورد که بارها درطول زمان، بنوعی مورد توجه و کند و کاو قرار گرفته اند ، لکن هنوز رازهای سر به مهری در بطن و متن خود دارند که آنها را واجد دقت مجدد و شايسته بازخوانی و کشف مکرر می نمايد
ادامه مطلب ...

سه رکن طراحی قالی، طــــــــــــراحی ، طـــــــــــــــراح ،…

به جهت ارتباط مستقیم فرش با موضوع طراحی آن، همواره مبحث طراحی فرش از موضوعاتی بوده است که در ارتباط با آن قیل و قال فراوانی بوده و گفته ها و نوشته های زیادی را…
ادامه مطلب ...