سرای فرش و تابلوفرش دستباف
مواد و ابزار فرش و تابلوفرش دستباف

مواد و ابزار فرش و تابلوفرش دستباف

مواد و ابزار فرش و تابلوفرش دستباف را در این قسمت مشاهده فرمائید

آشنایی با پشم مغان

پشم از الیافی حیوانی است كه از بدن گوسفند به دست آید. امروزه بیش از ۲۰۰ نژاد گوسفند در دنیا شناخته شده كه اكثر آنها از نظر تولیدات تجاری و اقتصادی دارای اهمیت چندانی نبوده و صنعت پرورش گوسفند، تنها متكی به ۲۰-۱۰ نژاد آن می باشد
Read More...

فرش معیوب

شايد برای کلمه عيب در عرصه فرش نتوان مصداق واحدی تعريف نمود ؛ چرا که برای اين کلمه با توجه به عوامل گوناگونی از قبيل زمان ؛ مکان ؛انواع فرش ؛ ذهنيت افراد و غيره…
Read More...