سرای فرش و تابلوفرش دستباف
مناطق قالی بافی

مناطق بافت فرش و تابلوفرش دستباف

مناطق بافت فرش و تابلوفرش دستباف را در این قسمت مشاهده فرمائید

فرش در آذربایجان

نیازی به یادآوری نیست که آذربایجان از دیدگاه تشکیلات اداری به دو ناحیه شرقی و غربی تقسیم شده است. اگر این دو استان را از نظر قالی بافی بخواهیم مورد مطالعه قرار دهیم باید یادآور شویم که به تقریب در بیشتر نقاط آذربایجان غربی، قالی بافی رونق و اهمیت کمتری نسبت به آذربایجانشرقی دارد.
ادامه مطلب ...