سرای فرش و تابلوفرش دستباف
مشاهیر فرش و تابلوفرش دستباف

زندگی نامه و آثار مشاهیر فرش فرش و تابلوفرش دستباف

زندگی نامه و آثار مشاهیر فرش و تابلوفرش دستباف را در این قسمت مشاهده فرمائید

قالی پـــورکـــاظم

مارک " رحيم پور کاظم ديزجی " يکی ازنشان هائيست که از بدو حضور در عرصه فرش تبريز در ميان خبرگان ، علاوه بر ايران ، در اقصی نقاط جهان ، معرف اصالت و کيفيت بوده و همواره طرفدارانش را به تحسين و تکريم وا داشته است
ادامه مطلب ...

مجید سلامت

استاد سلامت در پی عطش روز افزون هنری تقریبا از تمامی رشته های مرتبط با هنر و صنایع دستی توشه ای بر گرفته و نهایتا لنگر کشتی ذوقش را در ساحل جزیره هنر طراحی فرش به آب انداخت ، تا نام خود را بر لوح طراحان فرش تبریز بنگارد
ادامه مطلب ...