سرای فرش و تابلوفرش دستباف
طراحی و بافت فرش دستباف

مقالات طراحی و بافت فرش و تابلوفرش دستباف

مقالات طراحی و بافت فرش و تابلوفرش دستباف را در این قسمت مشاهده فرمائید

طرح های فرش

طرح ترنج دار از اولين طرح هايی است كه بر روي فرش های اين دوره منعكس گرديده است و ما براي آشنايی بيشتر چهار تخته فرش معروف را كه در اين زمان و در اين سبك بافته…
Read More...