سرای فرش و تابلوفرش دستباف
دانستنی های فرش

دانستنی ها و مقالات فرش و تابلوفرش دستباف

دانستنی ها و مقالات فرش و تابلوفرش دستباف را در این قسمت مشاهده فرمائید

هویت تابلو فرشهای ایرانی

هویت تابلو فرشهای ایرانی از جمله مسائلی است که با چالش ها و بحثهای متعددی روبرو است. تابلو فرشهای ایرانی در سالهای اخیر بیشتر از سایر زمانها از هویت و طرحهای اصلی و اصیل خود دور شده اند و تقریباً هویتی بیگانه به خود گرفته اند.
ادامه مطلب ...