سرای فرش و تابلوفرش دستباف

کتاب ساختار درون متنی طرح و نقش فرش دستباف ایران منتشر شد.

طرح و نقش فرش دستباف ایران

آنافرش
1,078

این کتاب توسط دکتر اشرف السادات موسوی لر و اعظم رسولی تالیف و توسط انتشارات دانشگاه الزهرا)س( و مرکب سپید، در ۱۲۶صفحه و شمارگان ۱۰۰۰ نسخه، در قطع وزیری و با قیمت ۱۲۵۰۰تومان به چاپ رسید.

تحلیل ساختار درون متنی طرح و نقش فرش دستباف در واقع تحقق مثلثی از تجربه های علمی، هنری و پژوهشی است که از سویی ضرورت تدوین منابع درسی و دانشگاهی با دیدگاههای نوین علمی در رشته های هنر را پدیدار کرده و از دیگر سو، نحوه مطالعات بین رشته ای هنری تبیین شده و از زاویه ای مهم تر، هنر پژوهان را به بهره گیری از شیوه های متنوع پژوهشی برای مطالعه آثار هنری بویژه فرش دستباف ترغیب نموده است. در این کتاب ابتدا طرح و نقش فرش دستباف ایران در یک نظام ساختارمند با ارائه روشی نظری و کاربردی توصیف شده است. سپس معانی و زیباییهای نهفته در نقوش فرش دستباف ایران، از طریق ارتباط ساختار درون متنی طرح و نقش فرش با خصوصیات هنری آن از زوایای مختلف درونی و بیرونی وبا توجه به حیطه های مختلفی چون نماد، نشانه و ادبیات تحلیل شده و در نهایت نقدی بومی و تاویلی هنری در مورد فرش ایران ارایه شده است.

با تشکر از خانم بهار

درحال ارسال
امتیاز کاربر 5 (1 رای)
امتیاز نظرات 0 (0 امتیاز دهی)
80%
خوب
  • Design

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

درحال ارسال